منوی اصلی

 

قوانین و مقررات

خرید شما از بانک گل و سفارش كالا از این فروشگاه به معنی توافق کامل شما با شرايط و ضوابط زیر تلقی می گردد:

خرید کالا از بانک گل بر مبنای قوانین و آئین نامه های موجود درباره تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ایران صورت می پذیرد.

ارسال محصول در حال حاضر فقط به تهران صورت می گیرد .

برای سهولت در خرید و جلوگیری از اشتباه در خرید و انتخاب محصول می توانید ازمشاوره کارشناسان بانک گل استفاده کنید.

راه های ارتباط با کارشناسان :88982731-88982732

لینک تلگرام :09214210504

زمان ثبت سفارش تا ساعت 24:00روز قبل می باشد .اگر خریدی بعد از این ساعت ثبت شود سفارش به روز بعد موکول شده و پاسخگویی به مشتریان در همان زمان انجام می گیرد .

در صورت لزوم ارسال سفارش در همان روز می توانید با کارشناسان هماهنگ کنید که درصورت فراهم بودن شرایط برای شما ارسال شود.(باید حتما با کارشناسان قبل از خرید هماهنگ شود .)

X